Szolgáltatásaink

Projektmenedzsment

Cégcsoportunk a beruházások szervezését a projekt fejlesztésétől kulcsátadásig biztosítja, valamint műszaki ellenőri hátteret is nyújt valamennyi szakág tekintetében.

Építészeti vizualizáció

Fontosnak tartjuk a projektekhez kapcsolható részletgazdag és fotorealisztikus külső és belső látványtervek készítését. A létrehozott tervek fontos eszközként szolgálnak az építészek számára, amikor a megrendelő vagy akár a tervzsűri felé bemutatják a koncepciójukban elképzelt modellt, fotorealisztikusan beillesztve annak környezetébe. Az eszköz segítségével, a publikum számára a képi megjelenítés lehetőségét biztosíthatjuk az adott épületről, előnye így marketingszempontból is kiemelt jelentőségű.

Generáltervezés

A vázlatokat, tanulmányokat, illetve a teljes fejlesztési programot felölelő, általunk részletesen összeállított koncepciótervek célja az építtetői-befektetői szándékok tisztázásának támogatása, a létrehozandó építmény egyes – kiemelten fontos – műszaki kérdéseinek elemzése, illetve a teljes fejlesztés áttekintése, a lehetséges és ajánlott megoldásokra adaptálva. Emellett építési engedélyezési tervet is kínálunk, amelynek elsődleges célja, hogy a hatósági, illetve szakhatósági szakemberek megítélhessék, hogy a tervezett építmény milyen mértékben felel meg a vonatkozó előírásoknak, rendeleteknek, illetve hogy miként illeszkedik az adott környezetbe. További célja annak ellenőrzése, hogy az épület (megépítése esetén), rendeltetésszerű használatra valóban alkalmas lesz-e a jövőben.

A kiviteli tervezés során elkészítjük a fejlesztés részét képező építési feladatok egyértelmű, költséghatékony, megvalósítható megoldásokat tartalmazó szöveges és rajzi feldolgozását . A tervezés elsődleges célja, hogy a vállalkozók, gyártók, beszállítók számára a megvalósításhoz szükséges részletességű terveket szolgáltassa. A megvalósulási terv a kivitelező vállalkozó által a tervezetthez képest felmerülő eltéréseket egyértelműen rögzítő dokumentáció, amelynek feladata, hogy a tervezett és általában jogerős építési engedéllyel rendelkező tervdokumentációhoz képest a kivitelezés során történt eltéréseket pontosan rögzítse, és a ténylegesen megvalósult állapotot dokumentálja.

Városléptékű tervezés

Miután a tervezési munkák gyakran átlépik egy-egy építési ingatlan vagy telek határait, a tervezések térbeli kitágulása komplex megközelítést igényel. Egy-egy épületegyüttes, épület tervezéséhez kapcsolódva is szükség lehet várostervezési munkákra, amikor az érintett építési telekre, vagy telektömbre nincs érvényes rendezési terv, esetleg utóbbi szükséges ahhoz, hogy a tervezett épület hatóságilag engedélyezhető legyen. A várostervezési feladatok az épített, a gazdasági, valamint a természeti és a társadalmi környezet elemzésének eredményein alapulnak.

Ennél is nagyobb léptékű városrendezési feladatokat kell megoldani az egész településeket, vagy városrészeket érintő, többnyire kreatív fejlesztések előkészítésével és koncepciók kidolgozásával. Az ilyen tervezési munkák túlmutatnak a szokásos szakági kereteken, amelynek eredményeképpen szükségessé válik számos speciális szakember bevonása.

Fenntarthatósági tanácsadás és tervezés

A Paulinyi & Partners Zrt. – csakúgy, mint a világ más vezető tervezőirodái –, már évekkel ezelőtt túllépett a csupán szabványoknak és előírásoknak megfelelő épületek tervezésén. Cégcsoportunk stratégiai fenntarthatósági tanácsadást és analízist is kínál megrendelőink számára. Munkatársaink nemzetközi kutatásokat felhasználva, a piacon egyedülálló módon azok legfrissebb eredményeit azonnal átültetik a tervezési gyakorlatba, így létrehozva a jövő igényeinek leginkább megfelelő épületeket.

Hazánkban elsőként az összes jelentős nemzetközi, zöld épületminősítés (WELL, LEED, BREEAM) elérhető a cégcsoportunk által kínált portfólióban. Az elmúlt években számos projektben vettünk részt minősítőként, emellett megvalósíthatósági tanulmányokat készítettünk különböző épületek fenntarthatósági szempontú értékelésére, továbbá már meglévő épületek és települési fejlesztések számára is. Ennek köszönhetően a kivitelezési, illetve üzemeltetési költségekben is jelentős csökkentést értünk el.

Műemléki szaktervezés

Cégcsoportunk műemlékek és védett épületek helyreállításának és felújításának teljeskörű tervezését vállalja a szükséges vizsgálatokkal és előkészítő munkákkal együtt.

Vissza a tetejére