Dong Ying várostervezés

A városépítészeti terveket a Zoboki-Demeter és Társai Építészirodával közösen készítettük. A tervezési folyamat során a két építésziroda egymással szorosan együttműködve fektette le azokat az irányelveket, amelyeknek köszönhetően egy egységes, koherens koncepciót tudtunk létrehozni. Teljes tervezési területre kiterjedő, komplex vizsgálati rendszert alkalmaztunk, amelynek része volt az európai történeti építészet megjelenésének lehetőségeinek elemzése mind Dongying településszerkezetében, mind az egyes épületek kialakításánál, a Dongying városvezetése által meghatározott európai példák alkalmazhatóságának vizsgálata az adott helyszíneken, továbbá a tervezési területen megtalálható funkciók arányának és elhelyezkedésének elemzése.

A vizsgálatok között helyet kapott továbbá a tervezett városközpontok helyeinek, jelentőségének, megközelíthetőségének elemzése, az azok közötti kapcsolat lehetőségeinek vizsgálata, a város gyalogos úthálózatának vizsgálata, különös tekintettel a Guangli folyó partszakaszaira.

Megtörtént továbbá a meglévő és tervezett közúthálózat vizsgálata, különös tekintettel a Guangli folyó partszakaszaira, a környezettudatos tömegközlekedési eszközök (kötöttpályás, vízi, elektromos-közúti) alkalmazásának feltárása, a Guangli folyó és partszakaszai közötti lehetséges kapcsolatok elemzése és a teljes körű környezettudatos és energetikai vizsgálatok.

  Célunk egy ökológiai elvek alapján működő, példaértékű ökováros létrehozása, amely a legújabb kutatási eredményeket, technológiákat és városfejlesztési szemléleteket felhasználva innovatív módon válaszol a XXI. század legnagyobb kihívásaira: a klímaváltozásra és a természeti erőforrások túlhasználatára. Olyan hosszútávon is fenntartható rendszert kívánunk létrehozni, melynek használói maradéktalanul élvezhetik a modern életforma kényelmét anélkül, hogy korlátoznák a jövő nemzedékek lehetőségeit.

  Projekt adatok

  • Név

   • Dong Ying várostervezés
  • Projekt kezdete

   • 2010
  • Helyszín

   • Dong Ying, Kína
  • Bruttó terület

   • 4 272 500 m2
  • Funkció

   • Pályázat
  Vissza a tetejére