Akadémia Park tervpályázat

A tervezési célok megfogalmazása

Elsődleges tervezési célunk, hogy az Akadémia Park egy olyan városközpont legyen a kerület városszövetében, ami funkcionális, de szellemi és kulturális értelemben is valódi centrumként tud működni, ezek mellett pedig teremtse meg egy olyan új típusú természetközeli és közösségi élettér lehetőségét, amely lehetőséget ad az egészségtudatos / fenntartható életmódra és a helyi gasztronómia felfedezésére. Kiemelten fontos cél, hogy a Park mindenkihez szóljon és olyan élményekkel gazdagítson, olyan üzeneteket közvetítsen a fenti értékek mentén, ami a látogatók, a használók szemléletét is formálja, illetve az is, hogy az egyedülálló ősfás park minél nagyobb része maradjon meg egybefüggő zöldfelületként, beintegrálva az építészeti koncepcióba. Fontos, hogy az új városközpont lehetőséget nyújtson a helyi közösségek megerősödésére és a már formálódó Pasaréti életérzés további kibontakozására.

A tervezési program

A piaci igényeket és a speciális helyi adottságokat is figyelembe véve úgy határoztuk meg a tervezési programot, hogy a funkciómixben beruházói oldalról a legoptimálisabb arányban szerepeljenek az egyes komponensek. A fejlesztés volumenének elérendő közelítő értékét (felszín feletti, általános szintterület) 100.000 m2-ben határoztuk meg, ez beruházói szempontból is ideális, de a fejlesztés környezetében élők számára is elfogadható módon alakítható ki.

A tervezési program leghangsúlyosabb részét az iroda funkciónak kialakított bérleményi területek jelentik, ugyanakkor szintén hangsúlyos elemként jelenik meg a lakó funkció is. Mivel az irodai- és a lakóterületek önmagukban nem lennének képesek valódi városközponti mágnesként működni, ezért - a TFK-ban rögzített célokkal összhangban- ki kell őket egészíteni olyan kereskedelmi- és szolgáltatás elemekkel, melyek nem csak az itt dolgozók és az itt lakók, de bárki számára igénybe vehetőek.

Az épületek és a park funkcionális leírása

A Hűvösvölgyi út felől gyalogosan vagy tömegközlekedéssel érkezve a látogatók először azon a reprezentatív köztéren haladnak át, mely végigfut a teljes fejlesztési terület szélességében és méltó előterét képezi az Akadémia Park városközpontnak. A köztér kialakításánál fontos szempont volt, hogy megőrizzük a meglévő növényállományt, de további zöldfelületekkel és fásítással még természetközelibbé és élhetőbbé tegyük azt. A főkaputól észak felé eső területen az Ördögárok lefedésre kerül.

Az irodaépületek szigorúbb tömbjei alatt olyan kapszulaszerű tömegeket alakítottunk ki, melyek lehetővé teszik a látogatók áthaladását a belső park területek felé, sőt kifejezetten segítik az áramlást. A kapszulákban elsősorban kiskereskedelmi bérleményi területeket helyeztünk el, de itt kapnának helyet az olyan szolgáltatások is, melyek közfunkcióval bírnak (pl. kormányablak, posta, gyógyszertár stb…). Célunk, hogy az itt lakók számára minden szolgáltatást helyben biztosítsunk.

A Hidász utca mentén 8 lakóépületet, 2 különálló telken, ütemben helyeztünk el, melyek szabadonálló módon állnak a zöld, fás környezetben.

Az Akadémia Park központi zónájában kapott helyet az az unikális, új típusú közpark, mely a városközpont szívét alkotja. A fás környezetben 1-2 szintes pavilonokat helyeztünk el, melyekben elsősorban a közösséghez, az egészséges életmódhoz és a gasztronómiához kapcsolódó funkciók kaptak helyet, pl. étterem, kávézó, fagyizó, gasztro udvar, zenepavilon, rendezvénytér, kerékpárkölcsönző, stb… A pavilonok a parkban sétálva érhetőek el és szabadon bejárhatóak mindenki számára.

Tömegformálás, reflexiók a környezetre

Az irodaépületek tömegformálásának alapja a keretes beépítés, a szigorú keretes formát azonban a jobb benapozás és az átszellőztethetőség miatt több kisebb, L-alakú tömegre bontottuk. A forma további előnye, hogy szellősebb, kevésbé zárt forma alakítható ki. Magassági vonatkozásban a Hidász utca közelében található alacsonyabb épületekhez és a Riadó utcában lévő Officium Irodaház párkánymagasságához szerettünk volna alkalmazkodni, ezért az irodaépületek tömegeit magassági értelemben differenciáltuk.

Az irodaépületek felső, bérirodákat tartalmazó épületrészeinek tömegformálási elvei éles ellentétben állnak a földszinti kereskedelmi és szolgáltatásokat tartalmazó íves kubusok világával, melyek formavilágukban és telepítésükben már a belső közparkhoz kapcsolódnak. A két világ egyértelmű elválasztását és egyben összekapcsolását a földszint fölött végig futó lemez biztosítja, mely egy határozott gesztussal elvágja őket egymástól, de a lemez íves vonalvezetésű áttörései és a lágyan hullámzó alsó felülete már a park világához kapcsolódik.

A lakóépületek beépítési képlete reflektál a szűkebb környezet jellemző beépítési módjára, azaz a szabadon álló, szabálytalan, véletlenszerű elhelyezésben álló néhány szintes villaszerű épületek architektúrájára. A lakóépületek tömegei a szigorú raszterben való telepítéshez képest meg lettek mozgatva, mely azonban nem csak a fenti építészeti elveket hivatott biztosítani, hanem segít abban is, hogy az épületekből minél jobb legyen a kilátás, minél kevésbé alakuljanak ki zavaró átlátások.

A park koncepciója

A terület közepén található lineáris fasort átalakítanánk, mivel a jelenlegi formájában befejezetlen, nem tölti be a szerepét, a fasor végén nincsen végcél. A hagyományos sétányt áttranszformáltuk oly módon, hogy a fák között keresztirányú tengelyeket hoztunk létre, így rengeteg új téri kapcsolat jön létre, a lineáris vonalon való haladás helyét átveszi a park bejárásának, felfedezésének élménye. A struktúra reagálni tud a meglévő, megmaradó épített elemekre is, azaz a Hentzi emlékműre és a Hűvösvölgyi út felőli főbejárati kapuzatra.

Annak érdekében, hogy ez a sokfelé áramló sétány minden irányban szerves kapcsolatban lehessen a környező utcaszövettel, kiléptünk a fejlesztési terület középső részén található ősfás területről és az Officium irányában egy olyan körsétányt alakítottunk ki, mely körbe öleli a nagy rétet és az újonnan kialakítandó kerti tavat.

A parkkoncepció fontos célja, hogy erősítse a helyi közösségeket, lehetőséget nyújtson a természetközeliség átélésére, segítsen kikapcsolódni és szemléletformáló erővel is bírjon. A fentiek miatt a körbeforduló útvonalat egy olyan narratíva mentén fogalmaztuk meg, mely 3 fő üzenet köré van csoportosítva: természetközeliség, egészségtudatosság / gasztronómia és fenntarthatóság. Fontos cél az ezekhez kapcsolódó üzenetek átadása.

Projekt adatok

 • Név

  • Akadémia Park tervpályázat
 • Projekt kezdete

  • 2022
 • Helyszín

  • Magyarország
 • Funkció

  • Pályázat
Vissza a tetejére