Multifunkciós közösségi fejlesztő centrumot terveztek a Paulinyi & Partners munkatársai a zambiai Mayukwayukwa menekülttárborba, Afrika legrégebb óta működő bevándorlókat segítő létesítményébe. A tervpályázatra készült anyagok olyan épületeket mutatnak be, amelyek alkalmazkodnak a víz- és infrastruktúrahiányos terület adottságaihoz és amelyeket akár az ott dolgozó önkéntesek és a menekültek is megépíthetnek a helyszínen elérhető alapanyagokból.

A zambiai Mayukwayukwa menekülttárbor 1966 óta fogadja a környékbeli országokból elüldözött bevándorlókat, ahol a lakhatás mellett 2,5 hektáros művelhető területet is kapnak a rászorulók. A létesítmény lakóinak száma meghaladja a 20 000 főt, ezért folyamatos bővítések szükségesek az újabb érkezők befogadásához. A növekedés során a legnagyobb kihívást a környezeti adottságok jelentik, az afrikai szavanna fennsíkon két évszak jellemzi az időjárást, egy nedves, hűvös rövidebb és egy hosszabb, száraz nyári, a közelben pedig nincs ivóvíz minőségű folyó vagy összefüggő vízfelület. A terület nehezen megközelíthető, a meglévő úthálózat egy földútra korlátozódik, tömegközlekedés pedig egyáltalán nincs.

A Provs A.c. és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) megbízásából kiírt pályázaton egy közösségi fejlesztőközpont kialakítása volt a feladat, amely oktatóhelyiségeket, konyhát, zárható raktárakat, külső piac- és rendezvényteret is magában foglal. Az épületben továbbá olyan elkülönülő helyiségeket is ki kell alakítani, mint iroda, elsősegélynyújtó hely, spirituális gyülekezeti tér és szállás az önkénteseknek. A Paulinyi & Partners egy közel 500 négyzetméteres, többcélú épületcsoportot tervezett, amely rugalmasan alakítható a helyiek igényeihez, emellett pedig egy 100 négyzetméteres közösségi tér várja a lakókat, amely évtizedeken át alkalmazkodhat a folyamatosan változó elvárásokhoz.

A terv szerint a közösségi központ helyben elérhető anyagokkal és a legegyszerűbb technológiák alkalmazásával is megépíthető. A szárított vagy égetett agyagtéglát öntött betonelemek és acél pillérek erősítik, esetenként pedig újrahasznosított anyagok is kiegészítik. Mivel az építést önkéntesek és bevándorlók végzik, a leírásoknak a laikusok számára is könnyen érthetőnek kell lenniük. A projekt célja, hogy a menekültek az építkezés során megtanulják az alapokat, tapasztalatra tegyenek szert, hogy utána képesek legyenek saját családjuk számára is otthont teremteni.

„A tervezéskor a természeti környezet adottságait, a meglévő biológiai diverzitást is maximálisan figyelembe vettük, mind az épületek elhelyezésében, mind anyaghasználatában. Munkánk során mindig törekszünk a körforgásos építési megközelítés érvényesítésére, amely ennél a projektnél hatványozottan érvényes a korlátozottan hozzáférhető alapanyagok és a szélsőséges időjárás miatt. A legfontosabb szempont a természettel való kontextus megteremtése és a helyszíni mintaadás volt” – mondta Fábián László.

A közösségi központ áramellátását a tetőn elhelyezett napelemek biztosíthatják. A szükséges ivóvizet egy közeli kút szolgálja, de ezt kiegészíti egy csapadékvíz gyűjtő is, valamint egy napelemes, homokszűrős, UV-s csírátlanító víztisztitó berendezés. A mosdó helyiségek szennyvize zárt biológiai technológiával humusszá és vízzé alakul, amely a gazdálkodásban a föld humusztartalmát gazdagíthatja. A zárt épületrészek szellőzése természetes úton, kettős tetőzettel, áttört falfelületekkel, kürtőhatással történik. A begyűjtött esővizet az épület hűtésére is fel lehet használni. A vízporlasztásos, adiabatikus módon párologtatott rendszerrel akár 3-4 Celsius fokkal is csökkenthető a belső hőmérséklet.

„Hisszük, hogy minden embert megillet a jog, hogy méltó körülmények között élhessen, ezért terveztünk a zambiai Mayukwayukwa menekülttárborba egy olyan közösségi teret, ahol a menekülésre kényszerült emberek lehetőséget kapnak a tanulásra, fejlődésre, hogy a későbbiekben önellátásra rendezkedhessenek be – mondta a projektről Dr. Paulinyi Gergely DLA, a Paulinyi & Partners elnök-vezérigazgatója. – A legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő embertársaink így új esélyt kapnak egy méltóságteljes, kiegyensúlyozottabb életre.”