Az Óbudai Egyetem 1. Ybl Épített Környezet Konferenciáján tartottak előadást kollégáink, Németh Roland, Balaskó Miklós és Szivák Béla az adatalapú építészetről. Munkatársaink az adatalapú, szimulációs tervezést mutatták be a hallgatóságnak, amellyel már a fejlesztés korai fázisában megtalálhatjuk azokat az építészeti és műszaki megoldásokat, melyek a legkisebb költségráfordítással a legnagyobb hatékonyságot eredményezik. Az irodánk által fejlesztett döntéstámogató rendszer szimulációkkal kíséri végig az építkezések teljes életciklusát - beleértve az üzemeltetést is - és segíti a projekt várható költségeinek, illetve bevételeinek meghatározását.